วัดชลประทานรังสฤษดิ์(นนทบุรี)

ที่ตั้ง: ตำบลบางตลาด, จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด : ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด ริมถนนสายนนทบุรี-ห้าแยกปากเกร็ด ภายในวัดกว้างขวางร่มรื่น เป็นสถานที่เผยแพร่และศึกษาพระธรรม มีลานไผ่เอนกประสงค์ที่ชาวพุทธโดยทั่วไปจะมารวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และฟังธรรมจากพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) เจ้าอาวาส ทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
จำนวนผู้อ่าน: 267

comments powered by Disqus
Copyright © 2011-2012 Zeekway.com, All right reserved.