ลานแห่งรักหน้าเทวรูปพระตรีมูรติ

          “ความรัก  แม้ไม่มีตัวตน  แต่คนก็ถวิลหา”  ดังนั้นเมื่อเข็มนาฬิกาบอกเวลา 21.30 น. ของทุกวันพระพฤหัสบดี  ZeekWay  จะขอพาเหล่าคนโสดทั้งหลาย  ทั้งโสดเนิ่นนาน  โสดแผลสด  หรือโสดแผลเก่าก็ตาม  มาหอบดอกกุหลาบสีแดง 9  ดอก  ไปลานหน้าห้างอิเซตัน  เซ็นทรัลเวิลด์  ย่านราชประสงค์  เพื่อไหว้  พระตรีมูรติ  ขอพรแห่งรักกันค่ะ

101-0008-008.jpg

101-0008-009.jpg

          หรือใครไม่มีเวลาไปซื้อหา  ก็เดินตัวปลิวไปหน้า  เทวรูปพระตรีมูรติ  ได้เช่นกัน  ที่นั่นทุกวันจะมีพ่อค้า แม่ขาย นำดอกไม้ ธูป เทียนสีแดง  ย้ำ! ต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะคะ  เพราะสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก  หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของโลกียะ  ความเป็นมงคลและพลังชีวิต  (แต่คนโบราณมักบอกว่า  อะไรที่ได้มายาก ๆ  มักจะมีค่าต่อเราเสมอ  ถ้าอย่างนั้นลองหากุหลาบมาเองดีมั้ยน้าาา ^__^ )

101-0008-060.jpg

101-0008-006.jpg

บางร้านจะมีคาถาบูชาพระตรีมูรติแถมมาให้ด้วย   *^_^*

101-0008-003.jpg

รับพวกมาลัยดอกดาวเรืองสำหรับไหว้พระพิฆเนศไหมค่ะ

          จัดแจงเตรียมเครื่องบูชาเรียบร้อยแล้ว  ก็ได้เวลาที่ทุกคนต้องตั้งจิตอธิฐาน  (- /\ -) พร้อมระลึกถึง พระตรีมูรติ ค่ะ  ซึ่ง ตรีมูรติ นี้เป็นรูปหนึ่งของ พระวิษณุนาราย์  ที่รวมเทพทั้ง 3 ไว้ในพระองค์เดียว อันได้แก่  พระพรหม  พระวิษณุ  และ  พระศิวะ โดยพระตรีมูรตินั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ยุคใหม่  มีพลังของเทพเจ้าทั้งสามในการ  สร้างโลก  รักษาโลก  และ  ทำลายโลก

          แต่ถ้ามองตามความหมายในทางธรรมของความเชื่อในศาสนาฮินดูแล้วล่ะก็  การบูชา พระตรีมูรติ  คือการที่บุคคลนั้นกำลังบูชาก็เพื่อรับรู้และเข้าถึงสภาวธรรมทั้งสามอันได้แก่ การสร้าง การดำรงอยู่ และ แตกสลายไปของสิ่งทั้งปวง  (ทางพุทธศนาเราเรียกว่าไตรลักษณ์ค่ะ คือ ทุกขํ อนิจฺจํ และอนตฺตา)

101-0008-018.jpg    101-0008-011.jpg

          ส่วนความเชื่อที่คนไทยมีต่อพระตรีมูรติ  ZeekWay  คงต้องเล่าย้อนกลับไปในในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นู้นนน..เลยค่ะ  โดยครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์ทิ้งระเบิดลงกรุงเทพฯบริเวณ  วังเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์)  ของ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสองค์ที่ 72  ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  แต่เกิดปาฏิหาริย์  วังเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์)  ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  ดังนั้นผู้คนจึงเชื่อว่าเป็นเพราะมี พระตรีมูรติ  เป็นเทพผู้อารักขาวังและที่ตั้งของวังเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์)  นั่นก็คือพื้นที่เดียวกับเซ็นทรัลเวิลด์ ณ. ตอนนี้ค่ะ  เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานที่ตั้งของเทวรูป  ปัจจุบันนี้  เทวรูปพระตรีมูรติ  ได้ย้ายมาอยู่ลานหน้าห้างอิเซตัน เคียงคู่ พระพิฆเนศ ดังที่หลาย ๆ คนเคยเห็นกันนั่นล่ะค่ะ 

101-0008-059.jpg

101-0008-053.jpg

101-0008-033.jpg

ไม่ว่าชายหรือหญิง ก็มุ่งหวังให้รักสมปราถนาทู๊กกคน...สาธุ

101-0008-032.jpg

101-0008-014.jpg

กลิ่นธูป  ควันเทียนลอยตลบอวบอวนไปทั่ว

101-0008-024.jpg

          สำหรับความเชื่อที่ว่า  พระตรีมูรติ  ดลบัลดาลให้ ชาย–หญิง  สมหวังในรักที่มาขอ  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่อย่างใด  มีเพียงคำกล่าวอ้างของคนที่สมหวังเท่านั้นที่เปรียบเสมือนพลังแห่งศรัทธา  ดึงดูดให้ผู้แสวงหาคู่มากราบไหว้ขอพรค่ะ

          พรจะสมความมุ่งมาดปราถนาได้  ผู้กราบไหว้ต้องทำตามคติพราหมณ์ค่ะ  กล่าวคือ  ให้บูชา  องค์พระพิฆเนศ  ก่อน  เนื่องจากถือว่าพระพิฆเนศเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีต่าง ๆ

101-0007-018.jpg

          จากนั้นจึงจุดธูปเทียน  ตั้งจิตอธิษฐาน  ท่องคาถาบูชา และ ถวายดอกกุหลาบแดง 9 ดอก  หรือพวงมาลัยกุหลาบ 1 พวง  ธูปสีแดง 9 ดอก  เทียนสีแดง 1 เล่ม (แนะนำนะคะ สำหรับคนที่มีคู่แล้ว  อยากขอให้รักยั่งยืน คุณต้องใช้เทียน 2 เล่ม และต้องเอาเทียนทั้ง 2 เล่มนั้นมาประกบกันให้แน่นสนิท เพื่อความแนบแน่นในชีวิตรักค่ะ)

101-0008-043.jpg

101-0008-020.jpg

101-0008-012.jpg    101-0008-023.jpg

101-0008-013.jpg

          ส่วนใครที่อยากนำสิ่งของอื่น ๆ ที่มีสีแดง  หรือสิ่งที่ท่านโปรดมาไหว้ร่วมด้วยก็ไม่ว่ากันนะคะ  (อาทิ ปูนปั้นรูปสุนัขและวัว  น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย  นมสด  และของหวาน   อ้อ! สิง่ที่ห้ามอย่างเด็ดขาดเลยก็คือ อาหารคาว อย่านำไปถวายนะคะ) 

          แล้วค่อยสวดคาถาบูชาพระตรีมูรติ  ที่แถมมาจากพ่อค้า แม่ค้าร้านดอกไม้ หรือใครจะไปนั่งใกล้ ๆ แผ่นศิลาแกะสลักคาถาบูชาหน้าเทวรูปก็ได้เช่นกันค่ะ

 

คาถาบูชาพระตรีมูรติ


          ตรี สัตกุรุ ทัตตาเตร ยายะ นะมะหะ (3จบ)
          สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติผู้ยิ่งใหญ่

ข้าพเจ้า.................. (ชื่อ นามสกุล ที่อยู่)   กราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบทั้งหลาย
        บัดนี้ ข้าพเจ้ามากราบพระบาทพระองค์แล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ (ขอพร........)
        เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้า 
        ตุมหากัง และจงบังเกิดแก่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า 
        ทีฆายุกา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันจะ ทวัตติงสะ 
        ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ
        อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา 
        โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)

 

          ย้ำกันอีกสั้กครั้งนะคะ..(^_<)b   การขอพรนั้นต้องระบุเวลาที่ต้องการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างชัดเจนด้วย  ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาไหว้ขอพร   ณ ลานแห่งรักหน้าเทวรูปพระตรีมูรติ  แห่งนี้  สามารถมาได้ทุกวันค่ะแต่ถ้าจะเลือกวันที่ดีที่สุดก็คือวันพฤหัสบดี  ช่วงเวลา 09.30 น. และ เวลา 21.30 น. (เพราะเชื่อว่าเป็นเวลาที่พระตรีมูรติลงมายังโลกมนุษย์)  คุณสามารถเดินทางมาได้ง่าย ๆ  สะดวกทั้งทางรถ  ทางเรือ  และ BTS  ค่ะ

 

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

สถานที่

เทวรูปพระตรีมูรติ

ที่ตั้ง

 ลานหน้าห้างอิเซตัน  เซ็นทรัลเวิลด์  ย่านราชประสงค์

การเดินทาง

ทางเรือ

นั่งเรือคลองแสนแสบ มาลงที่ท่าประตูน้ำ  แล้วเดินเท้าต่อมาที่ลานหน้าห้างอิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์

รถไฟฟ้า BTS

ลง สถานีชิดลม แล้วเดินบน Sky walk ตรงมาทางเซ็นทรัลเวิลด์

รถเมล์

สาย  2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 76, 79, 204, 511, 33   สามารถลงป้ายหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เลย

เขียนเมื่อ: 05 Jul 2012 16:45
จำนวนผู้อ่าน: 4731

map-headercomments powered by Disqus
Copyright © 2011-2012 Zeekway.com, All right reserved.