“ตามรอยพ่อ...ตามความดีของแผ่นดิน”

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกิจกรรมเรียนรู้  “ตามรอยพ่อ...ตามความดีของแผ่นดิน” ตลอดทั้งปี

 

72.jpg

 

     พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร “ตามรอยพ่อ...ตามความดีของแผ่นดิน” ตลอดทั้งปี เริ่มตั้งแต่ต้นปี  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยรักในหลวง” และงานมหกรรมประจำปี 2557 ในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557

 

3.jpg

7.jpg

 

       นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรยุคใหม่ที่มีชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการศึกษาเรียนรู้แบมีชีวิต สัมผัสและจับต้องได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม ทุ่งนาเขียวขจี บนพื้นที่ 300 กว่าไร่

      สำหรับปีหน้า มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความภาคภูมิใจในพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเรามีความสุข สนุกสนานในรูปแบบ เนื้อหาใหม่ๆ มีชีวิตชีวามากขึ้น ดังนี้

 

78.jpg

 

·       เปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ล่าสุด “มหัศจรรย์พันธุกรรม” ความยิ่งใหญ่ของพันธุกรรมพืชไทย มรดกล้ำค่าจากบรรพชนของส่งถึงลูกหลานไทย ผจญภัย “ป่าดงพงไพร” เรียนรู้วิถีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย โฮโลแกรม สัมผัสธรรมชาติและตื่นเต้นระทึกกับการเดินเดินป่ากลางคืน ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องใหม่ล่าสุด “ทรัพย์ดินสินน้ำ” ที่สะท้อนสภาวะธรรมชาติปัจจุบันอย่างสนุกสนาน

 

24.jpg

 

·       เรียนรู้พระอัจฉริยภาพชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร “ตามรอยต่อ...ตามความดีของแผ่นดิน” ผ่าน 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี

 

47.jpg

 

·       กิจกรรม “เสาร์-อาทิตย์สุขสันต์ในวันครอบครัว” จัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือน วันหยุดสุดสัปดาห์ หากกำลังมองหาสถานที่เรียนรู้ให้กับลูกหลาน ขอเชิญพ่อ แม่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา และเด็กๆ มาเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างสนุกสนาน และได้สาระ ความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายทั้งครอบครัว

 

73.jpg

70.jpg

50.jpg

 

·       กิจกรรมลานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน เชิญทุกท่านมาเที่ยวชม “ตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ตลาดนัดที่เน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์ เลือกซื้อสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ ต้นไม้ พันธ์ไม้นานาชนิด จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 4 ภูมิภาคและเครือข่ายตลาดสีเขียว

·       กิจกรรมเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรต่างๆ เช่น อบรมวิชาของแผ่นดิน อบนมเชิงปฏิบัติการฟรี ในช่วงงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จัดเป็นประจำทุกเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน และหลักสูตรเข้มข้นที่มีค่าลงทะเบียน

 

37.jpg

34.jpg

30.jpg

 

·       กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาทิ หลักสูตร “หลักการทรงงาน” “วิถีพ่อ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ฯลฯ หลักสูตรดีๆ พิเศษสุดๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ความพลาด

 

5.jpg

10.jpg

 

·       กิจกรรมดีๆที่จัดเพื่อคุณและครอบครัว ได้แก่ งานวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยรักในหลวง” วันที่ 11 มกราคม 2557 และเตรียมพบกับความก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในงานแระจำปีชองพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ งานมหกรรมในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร” วันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. -18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี

·       พบนิทรรศการ และเวทีเสวนา ด้านสิ่งแวดล้อม “ปรับตัวรับสถานการณ์” การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรม เกษตรอินทรีย์ลำยุค จากองค์กรภาคีความร่วมมือจัดงานกว่า 20 องค์กร พบกับนวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ เพื่อการพึ่งตนเอง เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ชองโลกอย่างมีทางเลือกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการประกวด ประชันพืช สัตว์ สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

 

มหกรรม ในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร”

31 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 09.30 น. – 18.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี

ชม  การจัดแสดงนิทรรศการใหม่ล่าสุดของพิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรก

“มหัศจรรย์พันธุกรรม” ความยิ่งใหญ่ของพันธุกรรมพืชไทย

มรดกล้ำค่าจากบรรพชนถึงลูกหลานไทย

ผจญภัย “ป่าดงพงไพร” เรียนรู้วิถีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสมัย โฮโลแกรม

สัมผัสธรรมชาติ และตื่นเต้นระทึกกับการเดินป่ากลางคืน

ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องใหม่ล่าสุด ฉายเป็นครั้งแรกในงานนี้ “ทรัพย์ดินสินน้ำ” ที่สะท้อนสภาวะธรรมชาติปัจจุบันอย่างสนุกสนาน

นิทรรศการ และเวทีเสวนา ด้านสิ่งแวดล้อม “ปรับตัวรับสถานการณ์” การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม การการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกษตรอินทรีย์ล้ำยุค จากองค์กรภาคีความร่วมมือร่วมจัดงาน กว่า 20 องค์กร

พบกับ นวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ เพื่อการพึ่งตนเอง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีทางเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการประกวด ประชัน พืช สัตว์ สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

กิจกรรมการร่วมปั้น แต่ง แต้ม ถ่ายภาพ ประดิษฐ์ ประดับประดา ฯลฯ

วิถีสุขภาพไทย การแพทย์ทางเลือก และสุดยอดหมอพื้นบ้าน 4 ภาค

เรียนรู้ “วิชาของแผ่นดิน” มากกว่า 30 วิชา

ชม/ช้อปไม่อั้น สินค้าเกษตรปบอดภัย เกษตรอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้นานานชนิด หนังสือเกษตร สารพัดปัจจัยการผลิตแบบครบวงจร อุปกรณ์ เครื่องใช้ ปุ๋ยอินทรีย์สารพัดสูตรจาก  ผู้ผลิตโดยตรง

ชิม อาหารพื้นเมือง สุดยอดอาหารคุณภาพ รสชาติอร่อย 4 ภาค อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกว่า50 ร้านค้า

สนุกสนานเพลิดเพลิน สวนสนุก วิถีเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค

9492f9f68988d9569f4f9869d2180d69.jpg


comments powered by Disqus
Copyright © 2011-2012 Zeekway.com, All right reserved.